National Depression Hospital Rankings Which Hospital Is Good For Depression?

 National Depression Hospital Rankings, Which Hospital Is Good For Depression? At present, China has become the country with the most depression in the world , with nearly 100 million people suffering from depression. Depression has also become the leading cause of suicide in China, and less than 2% of the depression patients are treated. Therefore, we must attach importance to depression and treat depression. Today, I will bring you the national depression hospital rankings, reliable and trustworthy.

National Depression Hospital Rankings

 1. Beijing Anding Hospital, Capital Medical University

 Hospital address: No. 5 Ankang Hutong outside Deshengmen, Xicheng District, Beijing (north corner of Chengsheng Building, Deshengmen)

 Recommended Expert Depression: Shenglixia Road, Asia Rail Changle, Jiang Lu, Wujiang, Ren Yanping, Xie Xin, Bao Feng, Feng Rong, Fu Keyue

 2. Peking University Sixth Hospital

 Hospital address: 51 Huayuan North Road, Haidian District, Beijing

 Recommended expert depression: Zhang Yanping, Zhao Zhenhai, Liu Jinghuang, Xue Bingji, Xue Xue, Zhang Jianxue, Li Bing, Fang Mingzhao, Wang Yi, Song Chongsheng

 3. Brain Hospital Affiliated to Nanjing Medical University

 Hospital address: No. 264 Guangzhou Road, Gulou District, Nanjing

 Recommended experts depression: Ma Hui Wu Xin Liu Zenglong Wang Chun Gu Xiaoying Hou Gang Zhang Shining Zhou Min Wu Ruizhi Chen Yan

 4. Beijing Huilongguan Hospital

 Hospital address: General Hospital: Beijing Changping Huilongguan, Beijing-Tibet Expressway on the east side of the auxiliary road West Sanqi Bridge 800 meters north to 300 meters east; Outpatient Department; Andingmen Inner Cheludian Hutong A 35; Yuetan Outpatient Department: Xicheng District, Beijing 1 Yuetan South Street

 Recommended experts depression: Zhang Lixia Wang Jian Sun Yi Jin Hongmin Ji Chengjun Sun Hongqiang Wang Yi Cui Yong Wang Jinxia Wang Shaoli

 5. West China Hospital of Sichuan University

 Hospital address: No. 37, Wainan Guoxue Lane, Chengdu, Sichuan Province

 Recommended experts depression: Deng Wei, Li Bin, Zeng Yao, Tao Qinglan, Wang Qiang, Chen Ting, Geng Ting, Huang Hong, Deng Xiaojuan, Liu Zhizhong

 6. Tianjin Anding Hospital

 Hospital address: No. 13 Liulin Road, Hexi District, Tianjin

 Recommended experts depression: Lu Enguang Li Yongzhi Lin Hong Zhang Xinjun Sun Ling Jin Hongxia He Jing Mao Zhixia Li Genqi Wang Zhengwu

 7. Shandong Mental Health Center

 Address: 49 Wenhua East Road, Lixia District, Jinan City

 Recommended experts depression: Zhang Yan, Zhai Jing, Zhao Yuping, Liu Tongzhou, Feng Yongping, Chai Xinsheng, Liu Binglun, Yang Xiaodong, Liu Lanfen, Yuan Wei

 8. Wuhan Mental Health Center

 Hospital address: No. 70 Youyi Road, Qiaokou, Wuhan

 Recommended experts depression: Ma Yan Xiang Dongfang Zhou Juan Zhu Junhong Wang Yan Zhang Shufang Feng Shaohui Shi Qijia Liu Xiaolin Zhang Jianjun

 9. The Sixth People’s Hospital of Hebei Province

 Hospital address: No. 572 Dongfeng East Road, Baoding, Hebei Province (South side of Military Academy Square)

 Recommended experts depression: Zhang Yong Sang Wenhua Cui Lijun Yu Xuezhu Liu Huilan Zhang Xiangyun Liu Zenglong Wang Yaqing Li Yuxin Yan Min

 10.Shanghai Mental Health Center

 Hospital address: 600 Wanping South Road, Xuhui, Shanghai

 Recommended experts depression: Zhu Yiqiao Yi Sha Rong Shen Yifeng Chen Yihui Pan Lingyi Yu Yizheng Xiang Zhiqing Deng Hongyu Lu Guanghua

 11. Guangzhou Brain Hospital

 Hospital address: 36 Mingxin Road, Fangcun District, Guangzhou City, Guangdong Province

 Recommended experts depression: Chang Qing, Xu Wenjun, Ruyi Zhao Zhen, Huan Cheng Dao Meng Fang Shaoxin, Old Hong Yao, Miao Guodong, Wang Xilin, Yang Mingzhe

 12, Second Xiangya Hospital Affiliated to Central South University

 Hospital address: 139 Renmin Middle Road, Changsha City, Hunan Province

 Recommended experts depression: Ant Jinyao Liu Qiaosheng Xiang Xiaojun Li Qiuxiang Chen Yuanguang Yang Lingling Zhu Xiongzhao Cai Taisheng Hao Wei Li Xuerong

 13. Guang’anmen Hospital, China Academy of Chinese Medical Sciences

 Tertiary

 Hospital address: No. 5 North Line Pavilion, Xuanwu District, Beijing, China

 Recommended experts depression: Xu Fengquan, Hong Lan, Liu Chao, Zhang Zhi, Zhao Zhifu, Liu Yanjiao, Wang Caifeng, Bear resistance to beauty, Bai Qiaoling, Bear resistance to beauty

 14. Hefei Fourth People’s Hospital

 Hospital address: 316 Huangshan Road, Hefei

 Recommended experts depression: Zhong Hui Jin Shengchun Hu Yanqiong Peng Keqin Wang Keyong Xia Haitao Zhang Xulai Ji Yifu Gu Qingcui Dong Yi

 15. Second People’s Hospital of Hunan Province

 Hospital address: No. 427, Section 3, Tujiachong, Furong Middle Road, Changsha

 Recommended experts depression: Zuo Jing Gao Chengzhong Wang Chaoying Liu Xuejun Zhang Xiyan Li Wen Cai Yi Kuang Weiping Zhang Honggeng Luo Xiaolin

 16.Dalian Seventh People’s Hospital

 Hospital address: No. 179 Lingshui Road, Dalian

 Recommended experts depression: Ding Yihua, Shen Xiulan, Xu Hong, Chang Gu Guangzhong, Wang Danli, Wang Fei, Yu Rui, and Chun Jiang Jiyan Chen Baoping

 17.Xi’an Mental Health Center

 Two-level

 Hospital address: No. 15 Yanyin Road, Qujiang New District, Xi’an

 Recommended experts depression: Wang Xinrui, Li Yue, Lu Cuiping, Fang Ming, Chen Fengli, Zhang Hui, Dai Zunxiao, Wang Zanli, Yang Ling, Fang Caixia

 18. First Affiliated Hospital of Henan University of Traditional Chinese Medicine

 Hospital address: No. 19 Renmin Road, Zhengzhou City, Henan Province

 Recommended experts depression: Zhang Xiangzhi Zhang Haiyan Yu Junli Ma Xiuqin Zhang Xiangzhi Zhang Xiangzhi Ma Xiuqin Yu Junli Zhao Duo Jinjie

 19.Xianyue Hospital of Xiamen City

 Hospital address: 399 Xianyue Road, Kaiyuan District, Xiamen

 Recommended experts for depression: Zhang Xiaoyang, Sun Xingcui, Liu Farong, Li Yuchen, Ding Lijun, Chen Jindong, Luo Yao, Chartered Ruohuang, Xia Chen, Hou Jianhui

 20. Luoyang Fifth People’s Hospital

 Hospital address: 50 Dingding South Road, Luoyang City (overpass bridge north)

 Recommended experts depression: Wang Haibin, Dong Linlin, Wu Guangxian, Xiao Yimiao, Liu Huaqiang, Niu Ben, Shi Xiangsheng, Wang Yutang, Liu Yunxia, ​​Pan Huiping

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *